Zatriq

Shtëpia – Bazë e UÇK-së e Mersel Vehapi

KLA Base House of Mersel Vehapi