Zatriq

Shtëpia – Ambulancë e UÇK-së e Alush Kastrati

House – Alush Kastrati KLA Ambulance