Rruga Drenoc-Zatriq, e ndërtuar nga Komuna e Rahovecit dhe i lidhë këto dy fshatra. Rruga ka qenë arterie e rëndësishme e furnizimit të UÇK-së gjatë kohës së luftës. Ka peizazhe të bukura dhe është zonë atraktive e turizmit malor.