Shtegu në Drenoc, – i ndërtuar nga komuna e Rahovecit në vitin 2019. Ka gjatësinë prej 700 m. Është shteg i lehtë dhe aty frekuentojnë shumë njerëz.