Shtabi rajonal i UÇK-së në Drenoc është edhe shtëpia e vëllezërve-heronj të Kosovës Bedrush e Feim Gashi. Kjo tani është shndërruar në muze.