Dobidol

Sheshi i dëshmorit të kombit, Besnik Kastrati

Square of the Martyr of the Nation Besnik Kastrati