Dejnë

Varri i dëshmorit të kombit, Qemajl Bytyqi

The tomb of the martyr of the nation, Qemajl Bytyqi