Dobidol

Bazë logjistike e UÇK-së, shtëpia e Skender Thaçit

KLA logistics base, Skender Thaci’s house