Çifllak

Punëtoria për riparimin e armëve, shtëpia e Selajdin V. Gashit

Weapon repair workshop, home of Selajdin V. Gashi