Parku i pishave në fshatin Kaznik, ka një sipërfaqe rreth 37 ha. Është resurs i madh natyror me pamje piktoreske dhe me shumë potencial turistik.