Fortesë – Celinë

Vendrënia e dëshmorëve: Milaim Morina dhe Xhevdet Krasniqi

The place of the martyrs: Milaim Morina and Xhevdet Krasniqi