Fortesë

Varri i dëshmorit të kombit, Agim Kelmendi

The tomb of the martyr of the nation, Agim Kelmendi