Fortesë/Bellacërkë

Përmendorja e dëshmorëve të kombit: Gani Paçarizi, Agim Kelmendi dhe Tafil Zyberaj

Commemoration of the nation’s martyrs: Gani Paçarizi, Agim Kelmendi and Tafil Zyberaj