Dejnë

Varrezat e dëshmorëve të kombit: Milaim Morina, Xhevdet Krasniqi, Ramiz Krasniqi dhe Bekim Bytyçi

The cemetery of the martyrs of the nation: Milaim Morina, Xhevdet Krasniqi, Ramiz Krasniqi and Bekim Bytyçi