Dejnë

Shtëpia – ambulantë e UÇK-së e Deli Berishës

The house – ambulatory of the KLA of Deli Berisha