Dejnë

Shtëpia – bazë e UÇK-së, shtëpia e Jahir Hotit

The house – base of the KLA, the house of Jahir Hoti