Rahovec

Varrezat e dëshmorëve (Kopshti i Dëshmorëve)

Martyrs’ Cemetery (Garden of Martyrs)