Rahovec

Shtëpia-bazë e UÇK-së e Ismet Tarës

The KLA headquarters house of Ismet Tara