Rahovec

Shtëpia-bazë e UÇK-së (te xhamia e Kadirit)

KLA headquarters (at the Kadir mosque)