Rahovec

Lapidari i dëshmorëve: Shejh Myhedin Shehu, Gëzim Hamza, Avdullah Bugari dhe i martirëve nga Rahoveci – Muri i Pikëllimit

Memorial plaques of martyrs of the nation: Sheikh Myhedin Shehu, Gëzim Hamza, Avdullah Bugari and of the martyrs from Rahoveci – Wall of Grief