Në këtë lokacion, më 26 mars 1999, janë vrarë dhe djegur 46 qytetarë të Krushës së Madhe.