Ratkoc

Shtëpia – bazë e logjistikës së UÇK-së, shtëpia e Idriz H. Hotit

The house – the logistics base of the KLA, the house of Idriz H. Hoti