Ratkoc

Varrezat e dëshmorëve të kombit: Naser Krasniqi, Sahit Krasniqi, Visar Hoti dhe Safet Latifi

The cemetery of the martyrs of the nation: Naser Krasniqi, Sahit Krasniqi, Visar Hoti and Safet Latifi