Ratkoc

Shtëpia-bazë e UÇK-së e Naser Fazli Hotit

Naser Fazli Hoti’s KLA headquarters