Ratkoc

Shtëpia-bazë e LKÇK-së dhe e UÇK-së e Malush Resim Latifit

The headquarters of the LKÇK and the KLA house of Malush Resim Latifit