Shtegu te Zhdrella, është ndërtuar nga komuna e Rahovecit në vitin 2019. Ka gjatësinë rreth 1500m. Shtegu vizitohet shumë nga banorët e komunës së Rahovecit dhe më gjerë.