Shtegu i ecjes te Maja e Shkodranit, është ndërtuar në vitin 2018 nga Komuna e Rahovecit dhe ka gjatësinë rreth 1,800m, e që shpie tek pika turistike “Maja e Shkodranit”.