Punimet për rregullimin e Kompleksit Sportiv kanë filluar më 25.11.2021 i cili është investim komplet nga komuna e Rahovecit ku kap vlerën e 356,151.95eu, i cili kompleks është i llojit të hapur – mjedis me fusha të hapura sportive. Sipas projektit, terrenet e tjera në kompleks janë: një fushë e futbollit të madh, dy fusha të futbollit të vogël, shtegu për atletikë, zhveshtoret, nyjet sanitare dhe ndriçimi i jashtëm. Kompleksi do tu shërbej qytetarëve për rekreacion si zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme sportive.