Polluzhë

Pllakë e dëshmorëve të kombit, Shani Hoti dhe Afrim Bajraktari

Plaque of the nation’s martyrs, Shani Hoti and Afrim Bajraktari