Polluzhë

Ambulancë e UÇK-së – Shtëpia e Nasip Dulës

KLA ambulance – Nasip Dula’s house