Polluzhë

Bazë Logjistike e Batalionit të III-të – Shtëpia e Ibrahim Morinës

Logistic Base of the 3rd Battalion – Ibrahim Morin’s House