Vrajak

Lapidari i dëshmorëve: Milaim Krasniqi, Elmi Morina dhe Isa Morina

Memorial plaques of martyrs of the nation: Milaim Krasniqi, Elmi Morina and Isa Morina