Është një atraksion turistik me karakter të promovimit të kultivimit të produkteve bujqësore. “Korr e ha n’katun”, synon që qytetarët që dëshirojnë të blejnë produktet bujqësore mund t’i vjelin vetë ato duke shijuar edhe bukuritë e fshatit dhe rrezet e diellit, në katër stinët e vitit.