Ratkoc

Varrezat e dëshmorëve: Naser Krasniqi, Sahit Krasniqi, Visar Hoti e Safet Latifi

The cemetery of the martyrs: Naser Krasniqi, Sahit Krasniqi, Visar Hoti and Safet Latifi