Drenoc

Strehë e UÇK-së – Shtëpinë e Beqir Makshana

KLA shelter – Beqir Makshana’s house