Kramovik

Pika e zjarrit të UÇK-së në shtëpinë e Gani Shaban Kelmendit

The point of fire of the KLA in the house of Gani Shaban Kelmendi