Kramovik

Pika e zjarrit të UÇK-së shtëpia e Musli Kelmendit

Fire point of KLA, the house of the Musli Kelmendi