Opterushë

Përmendorja e dëshmorit Bekim Bekteshi

The memorial of the martyr Bekim Bekteshi