Rahovec

Kulla – muze e Tonit dhe Micit (Xhelal Hajda dhe Selajdin Mullabazi) dhe bashkëluftetarëve të tyre

The tower – museum of Toni and Mici (Xelal Hajda and Selajdin Mullabazi) and their comrades-in-arms