Drenoc

Lapidari i dëshmorëve: Mensur Zyberaj, Bedrush e Feim Gashi, Gani Paçarizi, Milaim Krasniqi, Sakip Bellaqa, Përparim Thaqi, Eshrafedin Kastrati, Isuf Berisha, Tafil Zyberaj, Xhafer Vehapi, Mazllum e Esat Kastrati, Fadil Krasniqi, Elmi Morina, ,Bajram Sallahaj, Sadri Krasniqi.

Memorial plaques of martyrs of the nation: Mensur Zyberaj, Bedrush and Feim Gashi, Gani Paçarizi, Milaim Krasniqi, Sakip Bellaqa, Parparim Thaqi, Eshrafedin Kastrati, Isuf Berisha, Tafil Zyberaj, Xhafer Vehapi, Mazllum and Esat Kastrati, Fadil Krasniqi, Elmi Morina, Bajram Sallahaj, Sadri Krasniqi.