Çifllak

Bazë e UÇK-së – Shtëpia e Agim Thaçit

KLA Base – Agim Thaci’s House