Rahovec

Shtëpia-strehë (Agrofer) e Haziz Haxhijahës

The shelter house (Agrofer) of Haziz Haxijaha