Guri i Kuq

Shtëpia-bazë e UÇK-së, shtëpia e Kadri Fetahajt

The base house of the KLA, the house of Kadri Fetahaj