Shtegu pë biciklistë, rruga Hamoc – Fortesë, i ndërtuar nga Komuna e Rahovecit në vitin 2021. Me gjatësi rreth 8,700m.