Rahovec

Shtatorja Toni e Mici Rahovec

Statue of Toni and Mici Rahovec