Malësi e Vogël

Përmendorja e dëshmorit Skënder Kastrati dhe martirit Rasim Lushi

The commemoration of the martyr of the nation Skënder Kastrati and the martyr Rasim Lushi