Pataqan i Poshtëm

Pllakë përkujtimore e dëshmorëve dhe martirëve në fshatin Pataqan i Poshtëm

The commemorative plaque of the nation’s martyrs and those who fell in the village of Pataqan i Poshtem