Xërxë/Gradish

Kompleksi përkujtimor i dëshmorëve të kombit me Obeliskun

The memorial complex of the nation’s martyrs with the Obelisk