Dejnë

Lapidari i dëshmorit të kombit, Arben Bytyqi dhe i martirëve të Dejnit

Memorial plaques of martyrs of the nation Arben Bytyqi and of the martyrs of Dejni