Hoçë e Vogël

Shtëpia-bazë e UÇK-së e Ramadan Krasniqit

The KLA headquarters of Ramadan Krasniqi